Deel je ervaringen over toezicht

Sinds augustus is het onderzoekskader 2023 op enkele tekstuele zaken aangepast. AVS hoort graag wat jouw ervaring is met het toezicht, zodat we dit kunnen meenemen bij de evaluatie van de nieuwe standaard basisvaardigheden (OP0) in het voorjaar. AVS sprak de Inspectie begin oktober in het reguliere ringenoverleg.  Deel je ervaring over het toezicht met beleidsadviseur Lambert van der Ven via l.vanderven@avs.nl

Tekstuele wijzigingen

In de toelichting bij de standaard Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) is aangepast dat het wettelijk verplicht is om zowel een leerlingvolgsysteem te gebruiken als de ontwikkeling van taal en rekenen in groep 3 t/m 8 te volgen. Daarnaast is het waarderingskader voor VVE toegevoegd.
Bij Afsluiting (OP6) is nu toegevoegd dat het verplicht is het schooladvies naar boven bij te stellen na de doorstroomtoets en dat je daar alleen beredeneerd van kan afwijken.
Deze wijzigingen kan de inspectie zonder procedure verder doorvoeren. De inspectie informeert het werkveld hier ook nog over.

Terugblik webinars

In september organiseerde de inspectie drie webinars over de invoering van de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) en de wijzigingen in de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch-didactisch handelen (OP3).

Heb je het webinar gemist, dan lees je hier de hoofdlijnen.

Links