Deel je ervaring over toezichtskader

Oordeel norm basisvaardigheden uitgesteld

In augustus is het nieuwe toezichtskader van de Onderwijsinspectie van kracht geworden. Wat vind jij hiervan? Dit schooljaar neemt de inspectie de nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) mee in het toezicht. Hiermee kijkt zij naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. De inspectie stelt een oordeel over deze standaard uit tot ergens in het voorjaar. Tot die tijd krijgen scholen en instellingen een herstelopdracht als ze niet aan de wettelijke eisen voldoen en geeft de inspectie toelichting op de achtergrond van de nieuwe norm.

Bij de standaard Basisvaardigheden gaat het er in het funderend onderwijs om dat de school bewuste keuzes maakt in het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden. Vervolgens kijkt de inspectie of dit zichtbaar is in de klas. Hier laat het onderwijspersoneel zien hoe ze aan deze doelen werken.

Verder blijft in het onderzoekskader volop aandacht voor de manier waarop scholen sturen op de basisvaardigheden. Dat blijft opgenomen in de kwaliteitsgebieden Besturing, kwaliteitszorg en ambitie (BKA) en Sturen, kwaliteitszorg en ambitie (SKA).

Deel je ervaringen met AVS

AVS heeft in februari een evaluatie-overleg over het nieuwe toezichtskader met de inspectie. AVS hoort graag jullie ervaringen met het toezicht, zodat we die mee kunnen nemen in dit overleg. Stuur je reacties naar l.vanderven@avs.nl

Links