Debatles verkleint overgang naar vo

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: In Rotterdam geven vo-scholieren debatles aan groep 8. Hierdoor werken de leerlingen aan hun 21e eeuwse vaardigheden én het verkleint de overgang naar de brugklas.

Het begon vorig jaar met een project voor burgerschap over de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Groep 8 van basisschool Park16Hoven in Rotterdam organiseerde haar eigen verkiezingen, compleet met eigen partijen en standpunten. Schoolleider Saskia Boerkamp bedacht hoe mooi het zou zijn als vo-scholieren hen les in debatteren geven. En dan niet alleen op haar school, maar op meerdere basisscholen, met een debatwedstrijd als sluitstuk. En zo geschiedde. Vorig jaar deden vier basisscholen mee en één vo-school, dit jaar waren het al zestien basisscholen en vier vo-scholen. “Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een wedstrijd voor alle basisscholen in Rotterdam gaan organiseren”, vertelt Boerkamp. “Leren debatteren levert zoveel op, zowel voor leerlingen als voor leraren. Het is een eenvoudige werkvorm om maatschappelijke thema’s op een prikkelende manier aan de orde te brengen. Doordat kinderen zich moeten verdiepen in zowel de voor- als tegenargumenten, leer je ze onder meer in het perspectief van de ander te staan. Het empathisch vermogen is een mooie én noodzakelijke vaardigheid in deze tijd. Met de ontwikkeling ervan kun je dus niet vroeg genoeg beginnen.”

Voor de vo-scholieren is het lesgeven net zo goed leerzaam. Ze geven, onder begeleiding van een docent, zelfstandig lessen op de deelnemende basisscholen. Ook organiseren ze ‘regiofinales’, waarbij ze verschillende groepen 8 op hun school met elkaar laten debatteren. “Er ontstaat ook ontzag voor leraren, want het is best spannend om voor de klas te staan.” Dat de basisschoolleerlingen al kennismaken met vo-leerlingen en hun school, zorgt bovendien voor een soepeler overgang naar de brugklas, meent Boerkamp. “Groepen 8 krijgen de kans de vo-school en de leerlingen daar te leren kennen buiten de open dagen om. Voor hen is het leuk om te weten dat dit het perspectief is waar ze naar toe gaan.”

De debatfinale vond dit jaar plaats in de raadzaal van het stadhuis. “In het hart van het democratisch stelsel, dat is natuurlijk fantastisch”, vertelt de enthousiaste schoolleider. “Het allermooist vind ik dat je burgerschap echt in de praktijk brengt. Kinderen spreken met raadsleden, leggen ze hun meningen voor en leren hoe de democratie werkt. Daardoor gaan ze beseffen dat de samenleving niet iets is wat ze overkomt, maar dat ze daar invloed op kunnen hebben.”
Het organiseren van debatlessen door vo-scholieren is niet ingewikkeld, op elke basisschool zou het volgens Boerkamp kunnen. “Ons materiaal is beschikbaar voor wie geïnteresseerd is. En verder is het een kwestie van mensen bij elkaar brengen en gewoon beginnen. Natuurlijk gaat er tijd in zitten, maar het is de investering meer dan waard.” De contacten stimuleren namelijk ook verdere samenwerking tussen het basis- en voortgezet onderwijs. “Er vloeit van alles uit voort”, merkt de schoolleider. Haar school zit inmiddels in een verandertraject, waarbij letterlijk muren geslecht gaan worden en het curriculum in samenhang per thema gegeven gaat worden. Zo zijn er al masterclasses voor groep 8 op het vo en werken leraren po en vo samen aan een doorgaande leerlijn voor hoogbegaafden. “Wat we voor elk kind willen is het herkennen en erkennen van zijn talenten en behoeften en het onderwijsaanbod daarop aansluiten, zodat het tot wasdom komt.” 

Meer weten?
www.nieuwonderwijsdenken.nl 
(website schoolleider Saskia Boerkamp)
Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.