Deadlines onderwijsonderzoek NRO verschoven

Ook Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) verschuift data vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen in de aanpak van het coronavirus. De planning van subsidierondes met een deadline vóór 1 juli 2020 is aangepast. Ook zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 afgelast.

Let op! Data kunnen opnieuw veranderen wanneer de landelijke situatie wijzigt. Bekijk de actuele maatregelen die NWO neemt in verband met het coronavirus.

NRO-calls: nieuwe deadlines
–      Beleidsgericht onderwijsonderzoek 2020: Intentieverklaring: 21 april 2020, 14:00 uur; volledige aanvraag: 23 juni 2020, 14:00 uur
–      Overzichtsstudies 2020: Vooraanmelding: 11 juni 2020, 14:00 uur; aanvraag: 17 november 2020, 14:00 uur
–      Samenhangende onderzoeksprojecten 2020: Uitgewerkte aanvraag: 3 september 2020, 14:00 uur.
–      Kortlopend Onderwijsonderzoek 2019-2020: Uitgewerkte aanvraag (door de geselecteerde consortia): 8 september 2020, 14:00 uur.
 
Extra investering in versnelde onderzoeksprogramma’s naar corona
Het kabinet trekt in totaal 42 miljoen euro uit voor onderzoek naar de meest urgente coronavragen, zo meldde minister Hugo de Jonge op 1 april aan de Tweede Kamer. De inschatting is dat met deze extra middelen zo’n 80 tot 100 onderzoeksvragen onderzocht kunnen worden. NWO heeft calls opengesteld en een tweede 'wave' in ontwikkeling.

NRO-bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten die tot 1 juni 2020 gepland stonden zijn afgelast of verplaatst.
Zo is Jeugd in Onderzoek verplaatst van 12 mei 2020 naar maart 2021.

Hulp voor leraren in realiseren afstandsonderwijs
Hoe kan je onderwijs blijven verbeteren en vernieuwen in tijden dat scholen noodgedwongen dicht zijn? Om hierbij te helpen, heeft het NRO een overzicht gemaakt van hoe je onderbouwde keuzes kan blijven maken in het onderwijs en geeft de Kennisrotonde nu extra snel antwoord op je onderwijsvraag.

Links