Deadline actualiseren en herwaarderen functies directie en OOP opgeschoven

De vakbonden, waaronder de AVS, en de PO-Raad hebben besloten om de in de CAO PO 2019 – 2020 genoemde deadline voor de actualisering en/of herwaardering van de functiebeschrijvingen voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel op te schuiven naar uiterlijk 1 november 2020.

De sociale partners hebben de afgelopen tijd vragen gekregen over de verplichting die voortvloeit uit de nieuwe CAO PO 2019-2020, om uiterlijk 1 augustus 2020 de actualisering en herwaardering van de functies van de directies en het onderwijsondersteunend personeel uit te voeren. In deze uitzonderlijke tijden (b)lijkt deze deadline voor sommige schoolbesturen moeilijk haalbaar. Ook blijkt dat de medezeggenschap momenteel niet overal in staat is om tot een beoordeling te komen. De focus is nu vooral gericht op alle uitdagingen die op scholen afkomen als gevolg van de coronacrisis. Onderwijs op afstand, uitval van personeel, noodopvang en noem maar op worden als redenen aangevoerd. Daarom is goed voorstelbaar dat de gestelde deadline van 1 augustus 2020 krap is.

Wat sociale partners betreft, is het belangrijk dat dit proces van actualiseren en herwaarderen zorgvuldig plaatsvindt. Dat de P(G)MR betrokken wordt. Dat schoolbesturen het goede gesprek aangaan met medewerkers. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de gestelde deadline wordt gehaald. Maar mocht dat niet zo zijn, dan hebben sociale partners in goed overleg afgesproken dat schoolbesturen ook wat langer de tijd kunnen en mogen nemen voor het proces van actualiseren en herwaarderen. Onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en de personeelsgeleding van de (G)MR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de directie- en OOP-functies te actualiseren en te herwaarderen.

Wanneer het proces inzake de herwaardering is afgerond voor 1 augustus 2020 vindt de hogere inschaling vanaf dat moment plaats. Deze voorwaarde wordt gesteld, omdat medewerkers geen negatieve consequenties mogen ondervinden van een eventuele latere afronding van het proces. Hierbij geldt natuurlijk dat bij die nieuwe inschaling ook een periodieke verhoging op die datum kan plaatsvinden conform regels van de CAO PO 2019 – 2020 en/of eigen beloningsbeleid. De nieuwe inschaling doet de periodieke verhoging daarbij niet teniet. Wij vertrouwen erop dat alle schoolbesturen en de personeelsgeleding van de (G)MR-en zo spoedig mogelijk en zorgvuldig met het proces van actualiseren en herwaarderen aan de slag gaan.