Als alles volgens plan verloopt wordt op 1 januari 2007 de Wet medezeggenschap op scholen, de WMS, ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS.

Voor een adequate invoering van deze nieuwe wet is het nodig dat alle bij de medezeggenschap betrokken, bestuur, schoolleiding, docenten en onderwijsondersteunend personeel en ouders, voldoende op de hoogte zijn van de veranderingen die de WMS met zich meebrengt.

Door de invoering van de WMS krijgen het bevoegd gezag en de (G)MR te maken met een wettelijke regeling die veel ruimte biedt voor een eigen invulling van de medezeggenschap. De vormgeving van de medezeggenschap is niet langer strak voorgeschreven, maar vraagt om eigen beslissingen, bijvoorbeeld over de opstelling van een medezeggenschapsstatuut.
De gezamenlijke onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, hebben daarom de handen ineen geslagen en zijn bezig handreikingen te ontwikkelen en voorlichtingsactiviteiten te organiseren. Er wordt o.a. gewerkt aan:

  • een handreiking medezeggenschapsstatuut en -reglementen;
  • een speciale website;
  • schriftelijke informatie in de vorm van brochures, nieuwsbrieven enz.;
  • voorlichtingsbijeenkomsten.

De activiteiten starten in het najaar. Nadere informatie volgt via Kadernieuws, Kader Primair en op deze website.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws