De weg naar excellent leiderschap

Wie was voor jou ooit een inspirerende leidinggevende? Deze vraag stelden de auteurs van ‘De weg naar excellent leiderschap’ aan vele deelnemers in workshops en leiderschapstrajecten die zij in het verleden verzorgden. De antwoorden maakten hen nieuwsgierig naar de manier waarop inspirerende leiders zich weten te onderscheiden en wat hen zoveel waardering oplevert van hun medewerkers.

De auteurs – Anja Hilgers en Charlotte Staats – namen interviews af met twaalf leidinggevenden uit diverse sectoren binnen de overheid en het bedrijfsleven. In hun boeiende verhalen vertellen deze leiders welke aanpak voor hen wel en welke niet werkt, wat hen inspireert en hoe ze daarmee hun leiderschap vormgeven. Uit de interviews hebben Hilgers en Staats een rode draad gedestilleerd. Volgens hen onderscheiden deze leidinggevenden zich allemaal op deze vijf thema’s:

• starten met een stevige basis
• benutten van verschillen
• creëren van echte betrokkenheid
• stimuleren van eigenaarschap
• focussen op teamresultaat

Deze thema’s zijn uitgewerkt in vijf overzichtelijke hoofdstukken, waarin de inspirerende voorbeelden nader worden uitgewerkt en steeds uitmonden in tips en suggesties om zelf als leider met je team aan de slag te gaan. Zoals een mooie vorm om het team duidelijk te maken dat fouten maken erbij hoort en een geaccepteerd onderdeel is van ontwikkeling. Naast deze zeer praktische handvatten is het plezierig dat bij elk thema uitgebreid wordt verwezen naar relevante literatuur. Het boek is geschreven in een lichte, makkelijk leesbare stijl met mooie en functionele illustraties. In hoofdstuk 6 verleggen de auteurs de focus naar jou als leider, onder de noemer ‘Jouw weg naar excellent leiderschap’. In dit hoofdstuk wordt benadrukt dat je vooral je eigen weg zult moeten kiezen, een die past bij jouw talenten en drijfveren. Een weg ook, die je in staat stelt het leiderschap voor jezelf behapbaar te houden, waarin de weg naar excellent leiderschap je voldoende ruimte creëert voor taken die echt belangrijk zijn en waarin je (jezelf ) kunt blijven vernieuwen. De uitgave is tot stand gekomen vanuit de behoefte om inspirerende voorbeelden van leiderschap te delen. Een citaat uit het voorwoord: “Niet om te laten zien hoe het moet, want er is naar ons idee niet één juiste aanpak of zoiets als de perfecte leidinggevende. Wel om te leren van elkaar en inspiratie op te doen voor je eigen aanpak.”

Naar mijn idee is de beoogde opzet volledig geslaagd. De interviews zijn zonder uitzondering boeiend om te lezen en regelmatig verrassend en verfrissend van inhoud. Bijvoorbeeld als Martin Landkroon, manager private banking bij de Rabobank, vertelt over de eerste kennismaking met zijn team. Heel visueel, met beeld en film, laat hij zien wie hij is, waar hij belangstelling voor heeft, wat hem raakt – zowel werk als privé. Niet in een officiële vergaderruimte, maar in de kantine. Als mensen, soms zelfs enigszins geëmotioneerd, zien wie je werkelijk bent gaan ze uiteindelijk door het vuur voor je, is de ervaring van Landkroon. De nadere uitwerking van de interviews is steeds helder en goed gestructureerd van opzet. De praktische tips en suggesties zijn goed te gebruiken voor elke leider in het werken met zijn of haar team. Een hele mooie vind ik het stapsgewijs uitgewerkte voorbeeld om iemand uit te dagen buiten zijn comfortzone te stappen. Zo toe te passen in elk team. Als leidinggevende in het primair onderwijs, die zelf ook regelmatig geworsteld heeft met de aansturing van teams, denk ik dat dit boekwerk in elke directiekamer binnen handbereik zou moeten staan. Het is enerzijds prima bruikbaar als inspiratiebron en kan anderzijds dienen als een zeer pragmatische handleiding voor leidinggevenden die hun team nog beter van dienst willen zijn. Voor schoolleiders een aanrader!

Rob van Beek is directeur primair onderwijs (RDO) en nam deel aan de leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

De weg naar excellent leiderschap, Anja Hilgers en Charlotte Staats, uitgeverij Thema, 2016, ISBN 9789462720589
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.