De week van ‘openbare scholen’

Op 21 maart start de ‘Week van Openbare Scholen’. Slogan van de week is ‘waar verhalen samenkomen’. Openbare scholen in heel Nederland organiseren deze week samen met leerlingen allerlei activiteiten rondom de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Dit zijn bijvoorbeeld dialoog- of debatmiddagen, (online) bijeenkomsten voor ouders of sociale acties in de buurt van de school. Hiermee laten zij aan nieuwe leerlingen en ouders zien waar de school voor staat.  

Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting

De Week van Openbare Scholen wordt georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS/ABB, de Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen. Zij hebben vorig jaar gezamenlijk de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs gelanceerd.  De drie kernwaarden – gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting – bieden scholen handvaten om activiteiten en lessen te organiseren waarbij iedereen zich welkom en betrokken voelt. Tijdens deze week kunnen scholen zichzelf profileren en aan ouders en toekomstige leerlingen laten zien waar zij voor staan, bijvoorbeeld tijdens open dagen.

Videocampagne

De videocampagne ‘Wat is jouw verhaal?’ is dit jaar aangevuld met een compilatievideo met beelden uit het basisonderwijs en een compilatievideo, geschikt voor het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen en BN’ers hun verhaal over het openbaar onderwijs delen.

Tools op kernwaardenportaal

Op het kernwaardenportaal www.openbaaronderwijs.nu zijn gratis tools geplaatst die bruikbaar zijn voor verschillende doelgroepen in het primair en voortgezet onderwijs zoals leerkrachten, directeuren, bestuurders, ouders en uiteraard leerlingen. De tools raken allemaal aan (een van) de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting en veel tools passen goed binnen het burgerschapsonderwijs.

De AVS wil uiteraard ook aandacht geven aan andere schoolrichtingen, als deze ook een ‘week van’ organiseren.

Link