De Vreedzame School werkt

De Vreedzame School is een theoretisch goed onderbouwd en werkzaam programma om van de basisschool een democratische gemeenschap te maken en de persoonlijke en maatschappelijke vorming van leerlingen gestalte te geven. Dat concludeert pedagoog Leo Pauw – tevens projectleider Vreedzame School bij de CED-Groep/Eduniek – in zijn proefschrift.

Scholen zijn sinds 2006 verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. De inspectie constateert dat er weinig vooruitgang is te zien in de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad vraagt om een verdere kennisopbouw op het terrein van burgerschapsvorming. Dit roept vragen op over hoe burgerschapsonderwijs eruit moet zien en wat de invloed is van school, ouders, buurt, straat en andere contexten waarin kinderen zich begeven.
Pauws proefschrift draagt bij aan de kennisopbouw rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. Hij onderwerpt de Vreemdzame School aan een evaluatieonderzoek, dat aantoont dat het programma door veel scholen is ingevoerd, theoretisch goed onderbouwd is en dat het in de ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt en beklijft. Verder doet Pauw een aantal aanbevelingen voor een zinvolle relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming.

Meer informatie: www.devreedzameschool.net

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.