De ultieme gids voor een wisselende formatie

Visiegericht leiderschap

De missie en visie van je school tot leven brengen in de dagelijkse hectiek vraagt onophoudelijk jouw aandacht. Maar wat als je als schoolleider vooral druk bent met het op peil houden van je formatie en veel te maken hebt met personeelswisselingen of de inzet van zelfstandigen? Karin Brascamp en Douwe Bilder, docenten van de nieuwe leergang Visiegericht Leiderschap van AVS Academie, geven advies.

Een duidelijke missie en visie voor je school vormen de meetlat waarlangs keuzes worden gemaakt. Bij maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen zijn alle ogen vaak direct gericht op het onderwijs. De problemen waar scholen iets aan zouden moeten doen, stapelen zich op. Ook is er genoeg waarmee je aan de slag kunt als het gaat om onderwijsvernieuwing. Maar een school die scherp voor ogen heeft wat voor haar leerlingen en in de eigen context belangrijk is, laat zich daardoor niet snel van de wijs brengen.  

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de missie en visie waarmee je als school je koers bepaalt, door het hele team gedragen wordt en gezamenlijk tot stand komt. Douwe: “Het is essentieel dat als je de school in stapt en aan iemand vraagt waar ze als team dit jaar mee bezig zijn, dat het antwoord zo opgelepeld wordt. Zover komen met je leerkrachten is een belangrijk deel van de opdracht van de schoolleider”.

Dit vormt een uitdaging op zich, maar is extra groot wanneer je daarbij te maken hebt met veel wisselingen in je personeelsbestand of de inzet van zelfstandigen. Nieuwe of tijdelijke medewerkers die keihard nodig zijn, maar die niet betrokken waren bij het tot stand komen van de missie en visie van de school. Die allemaal hun eigen ervaring en visie op onderwijs meebrengen. Hoe zorg je dan dat je schoolvisie fier overeind blijft staan en in alles leidend is?

Karin: “Neem vooral iedere keer opnieuw ruim de tijd om iemand goed in te werken. Sta daarbij niet alleen stil bij praktische zaken, maar neem de nieuwe collega’s uitgebreid mee in de missie, visie en waarden van de school. Zorg dat hier afspraken over zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in het beleidsdocument Begeleiding startende leerkrachten en Begeleiding nieuwe collega’s. Het is voor iedere school ook van belang dat het evalueren en borgen van de gezamenlijke visie onderdeel uitmaakt van de kwaliteitscyclus. Bij teams in wisselende samenstellingen doe je in principe hetzelfde, maar dan wellicht intensiever.  

De voorbeeldfunctie van de schoolleider, is wat Douwe en Karin betreft van het allergrootste belang. Het is leiderschap op zijn sterkst wanneer alles wat je als directeur doet en uitdraagt volledig in lijn is met waar je als school voor staat. Hand in hand met de schoolvisie vorm je een onmisbare gids voor je teamleden. Douwe: “Breng jullie visie steeds weer onder de aandacht. Iets wat in deze context misschien extra creativiteit vraagt van jou als leider. Werp hem in de kleinste dingen voor het voetlicht, de hele dag door en niet alleen op de grote momenten. Laat daarin ook jezelf zien als leider. Op een teamdag openden wij als duodirectie bijvoorbeeld altijd met een heel persoonlijk verhaal dat gerelateerd was aan de missie, visie en waarden van de school. Dat werkt aanstekelijk en daar krijgt iedereen energie van.”

Ontdek hoe je samen met je team een sterke missie en visie ontwikkelt en zorgt dat ze leidend blijven in de dagelijkse hectiek. Met de leergang Visiegericht Leiderschap van AVS Academie bouw je aan een gedeelde schoolvisie die nooit meer weg ligt te stoffen onder een stapel nakijkwerk. Meer informatie

AVS Academie
De AVS Academie biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod voor elk niveau van leiderschap en ten aanzien van diverse thematiek (governance, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, personeelsbeleid, communicatie, schoolomgeving en Passend onderwijs).

Bekijk ons aanbod