De Taalbus rijdt

Verspreiden van goede ontwikkelingen en initiatieven
Staatssecretaris Dijksma heeft op 16 juni het startschot gegeven voor de Taalbus bij basisschool Helen Parkhurst in Den Haag. De bus gaat leerkrachten en leerlingen informeren over goede voorbeelden van taal/lees- en rekenonderwijs. Doel is dan ook het verbeteren hiervan.

De Taalbus is een bus met taalmaterialen en wordt bemenst door taalexperts. De experts adviseren een basisschool een daglang op het gebied van taal en organiseren allerlei taalactiviteiten voor de leerlingen. Bijna tweeduizend scholen in Nederland zijn bezig met verbetertrajecten op het gebied van taal/lezen en rekenen; zij richten zich daarbij vooral op het versterken van opbrengst gericht werken. Tijdens de verbetertrajecten is veel kennis opgedaan over goede praktijken. Hier kunnen alle leerlingen van Nederland nu van gaan profiteren. De kennis wordt letterlijk overal naartoe gebracht in de Taalbus. De Taalbus is onderdeel van een innovatief plan `Alle scholen in beweging´, uitgevoerd in opdracht van de PO-Raad. Met het programma wordt beoogd basisscholen beter te laten samenwerken om zo tot een duurzame verbetering van de basisvaardigheden te komen. Het bestaat uit uiteenlopende activiteiten. Zo komt er deze zomer ook een website waar leerkrachten, studenten, intern begeleiders, schoolleiders en andere geïnteresseerden hun ervaringen kunnen delen. Op de site komen de resultaten van de verbetertrajecten en kunnen leerkrachten adviezen vragen aan experts. Daarnaast worden scholen die meedoen aan een verbetertraject gevraagd hun deuren open te zetten om collega-scholen te ontvangen. Verder kunnen scholen hulp krijgen (audits) bij het doorlichten van hun taal- en rekenonderwijs. Deskundigen komen dan langs om methoden, werkwijzen, materialen en resultaten te analyseren en vervolgens geven zij de school adviezen voor verbeteringen. De Taalbus gaat na de zomervakantie echt het land in, evenals een Rekenbus in combinatie met extra rekenverbetertrajecten.

Scholen kunnen zich binnenkort voor de bussen aanmelden op een aparte website, maar ook op http://www.schoolaanzet.nl/ en http://www.poraad.nl/ komt een verwijzing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.