De AVS is met wetenschappers en andere organisaties een boek aan het ontwikkelen over het schoolleiderschap van de toekomst. Daarbij willen we een brug slaan tussen wetenschappelijke kennis en de alledaagse schoolpraktijk. We zoeken daarom schoolleiders die actief willen meedenken over de inhoud van dit boek. Ben je directeur van een basisschool, afdelingshoofd of conrector van een middelbare school of heb je wellicht een leidinggevende functie in het middelbare beroepsonderwijs? Dan nodigt de AVS je van harte uit om in januari gratis deel te nemen aan een van de online netwerksessie.

De auteurs van het boek-in-wording zijn academici zoals Joseph Kessels, Femke Geijsel, Marjan Vermeulen, Peter Sleegers, Peter Leisink, Anje Ros, Piety Runhaar en Loes van Wessum. Zij geven tijdens de netwerksessie hun wetenschappelijke visie en theoretische onderbouwing op het schoolleiderschap van de toekomst.

Deze open access uitgave is een vervolg op de eerder dit jaar verschenen ‘Toekomstagenda schoolleiders’. Bekijk de resultaten daarvan terug: ‘Schoolleiders willen minder schotten, meer erkenning en minister van het kind’.

Maak je vak toekomstbestendig

Schoolleiders kunnen daarop reageren, niet alleen door vragen te stellen en ervaringen te delen, ook kun je duidelijk maken wat je nodig hebt om in de toekomst het schoolleiderschap goed vorm te geven. Dit is dus jouw kans om input te leveren om je vak toekomstbestendig te maken. De eisen van de tijd veranderen en wellicht is er daarom ook behoefte aan een ander soort leider? Wat betekent dat voor jou persoonlijk, denk je? Wat heb je nog te ontwikkelen? Waar loop je in de alledaagse praktijk tegenop?

Thema’s die ter sprake komen zijn: leidinggeven aan visiegestuurd werken, leidinggeven aan onderwijskwaliteit en leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast is er aandacht voor leidinggeven aan schoolontwikkeling en zijn er netwerksessies over gespreid leiderschap en onderzoeksmatig werken. Naar aanleiding van deze gesprekken scherpen de auteurs hun teksten aan en stemmen ze de inhoud af op de hulpvragen die er in het onderwijs bestaan. Zo komt er (hopelijk!) een boek te liggen dat niet alleen wetenschappelijk inhoudelijk sterk, maar ook praktisch toepasbaar is. Het doel is uiteindelijk dat hiermee alle schoolleiders in Nederland geholpen worden om zich verder te professionaliseren in goed leiderschap.

Het boek wordt samen ontwikkeld met: CNV Onderwijs, AOb, Schoolleidersregister PO, Schoolleidersregister VO en de PO-Raad.

De meedenksessies hebben inmiddels alle plaatsgevonden. Dank je wel voor je belangstelling.

  

Gerelateerd nieuws