‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leerkrachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen voorbereiden op een maatschappij waarvan niemand weet hoe die er straks uitziet?’

Dat is het thema van een interactieve lezing van AVS-voorzitter Ton Duif, over de uitdagingen van het hedendaagse onderwijs. Tijdens de lezing komt de ontwikkeling van kinderen in de informatiesamenleving aan bod, de invloed van de exponentiële ontwikkeling van de techniek, het gebruik en de invloed van sociale media, de relatie tussen school en community, trends op de arbeids markt, maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen die dit alles heeft of krijgt. Wat  betekent dit voor het eigen functioneren en de schoolontwikkeling? Tijdens de lezing – die bedoeld is voor schoolleiders en schoolteams in het primair en voortgezet onderwijs – wordt onder andere een aantal opmerkelijke videofragmenten getoond.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws