De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC aangepast in verband met de invoering van Passend onderwijs en daarmee opheffing van centrale diensten en regionale expertisecentra en vanwege het gebruik van het burgerservicenummer.

In de bijlagen bij de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC zijn programma’s van eisen (PvE’s) opgenomen. Deze worden regelmatig geactualiseerd, zodat de gegevenslevering van alle scholen optimaal aansluit bij de behoefte aan beleids- en bekostigingsgegevens. De aanpassingen in de regeling zelf houden verband met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014. Als gevolg daarvan is er in de WPO en de WEC geen sprake meer van (het bestuur van) regionale expertisecentra en (het bestuur van) centrale diensten. Daarvoor in de plaats zijn conform de WPO samenwerkingsverbanden Passend onderwijs gekomen.

De wijziging van bijlage 1 betreft de levering van gegevens aan BRON in verband met de invoering van Passend onderwijs. Hierdoor is er een einde gekomen aan de levering van informatie rondom ‘rugzakken’ en ambulante begeleiding. Om zicht te houden op de groep leerlingen die extra ondersteuning krijgt, bestaat de behoefte om extra gegevens te registreren. Daarnaast zijn er technische wijzigingen als gevolg van de recente invoering van de verplichte eindtoets.

Downloads

Gerelateerd nieuws