Dat krimp gevolgen heeft voor scholen staat buiten kijf. Maar het is niet de bedoeling deze ontwikkeling te gebruiken om met een bezem door het personeelsbestand te gaan. Gelukkig  blijkt in de praktijk dat scholen en schoolbesturen passende oplossingen zoeken. Ze maken daarbij gebruik van de mogelijkheid hun organisatie anders in te richten.

Tekst Harry van Soest en Carine Hulscher-Slot, AVS

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd