U vraagt zich af hoe de GMR en de MR goed kunnen functioneren, hoe u het beste kunt samenwerken en wat daarvoor de regels zijn in het kader van de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). U wilt zich bezinnen op de positie van de medezeggenschapsraad in uw organisatie, de rol van ouders en bent op zoek naar persoonlijk advies, tips en begeleiding toegespitst op uw situatie. Op 1 januari 2007 is de WMS ingevoerd. Deze wet geeft ruimte voor een eigen invulling van medezeggenschap die past bij uw eigen organisatiestructuur. Zo is het mogelijk om naast de medezeggenschapsraad en de gemeen schappelijke medezeggenschapsraad een themaraad, een groeps mede zeggen schapsraad of een deelraad in te stellen. Ook arbeidsvoorwaardelijke zaken komen in het overleg tussen het bevoegd gezag en het personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aan de orde. Medezeggenschap hangt nauw samen met de bestuursfilosofie van het bevoegd gezag.

Inrichting van de medezeggenschap

Nu het werken met de WMS al weer een tijdje aan de gang is, kan het goed zijn om al dan niet samen met de (G)MR en het bestuur te bespreken wat de ervaringen zijn en of er wensen zijn voor verandering of aanpassing. Staan alle betrokkenen op dezelfde manier in het proces? Zijn er fricties, onduidelijkheden over taken en rollen of ideeën voor verandering? Wilt u gebruikmaken, meer dan tot nu toe, van de flexibele invulling van medezeggenschap? Hoe is uw rol ten opzichte van de (G)MR? Zijn de leden van de (G)MR voldoende op de hoogte van hun taken en bevoegdheden? Moet het reglement worden aangepast of gewijzigd? Uw specifieke vragen en wensen staan centraal tijdens bijvoorbeeld een opmaatstudiedag of een begeleidingstraject.

360 graden onderzoek met ouders

Heeft u een idee hoe de ouders over uw school denken? En hoe denkt uw team over de ouders? Hoe gaat u om met de welbespraakte, kritische ouder? Of de ouder die bijna nooit binnen uw school wordt gesignaleerd? Zet u alle tijd en energie die u in ouderbetrokkenheid en/of ouderparticipatie steekt wel op de juiste manier in? Een 360o onderzoek van uw school op het vlak van ouderbetrokkenheid en communicatie kan u veel informatie opleveren. Door een gedegen onderzoek van de kant van de directie, de leerkrachten en de ouders krijgt u een driedimensionaal beeld van de oudercommunicatie in uw school. De resultaten verwerken we in een advies op maat.

De volgende onderdelen maken (meestal) deel uit van dit advies:

  • Gesprek directeur;
  • Enquête leerkrachten;
  • Gesprek met delegatie van ouders;
  • Verzamelen en analyseren van de schriftelijke communicatie tussen de school en de ouder.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws