De meerwaarde van een internationale band

Het begint vaak met het vullen van een schoenendoos voor kinderen in een ontwikkelingsland, of een lokale stedenband. Vaak het startpunt voor groter projecten of mooie vriendschappen op schoolniveau. Over het nut hiervan voor de kinderen, het team én de schoolleider in Nederland.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.