Doelgroep
De loonkostensubsidie is bedoeld voor iedere werknemer uit het primair onderwijs, die door UWV WGA 35 – 80% arbeidsongeschikt is bevonden en die niet voor minstens 50% van de restverdiencapaciteit bij zijn eigen werkgever kan worden herplaatst.

Doel
De drempel te verlagen om gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in dienst te nemen.

Als een werkgever in aanmerking wil komen voor de loonkostensubsidie, dan dient hij de werknemer een dienstverband van tenminste 12 maanden en voor tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit aan te bieden.

Uitvoering
Elk half jaar dient het Participatiefonds geïnformeerd te worden over het verloop van de re-integratie.

Vergoeding
De loonkostensubsidie wordt toegekend voor een periode van minstens 12 maanden en maximaal 24 maanden.

De subsidie bedraagt 50% van het brutosalaris, inclusief werkgeverskosten, maar maximaal 50% van de restverdiencapaciteit, gedurende een jaar als de werkgever de werknemer een dienstverband voor een jaar geeft en verklaart de werknemer bij gebleken geschiktheid een dienstverband zal krijgen voor de duur van opnieuw tenminste een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Geeft de werkgever gelijk een dienstverband voor 24 maanden, dan krijgt hij het eerste jaar 50% en het tweede jaar maximaal 25% van de restverdiencapaciteit onder de voorwaarde dat de werknemer bij gebleken geschiktheid een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgt.

Aanvraag
Als de werknemer (nog) wordt begeleid door een re-integratiebedrijf, dan dient dit bedrijf de aanvraag in. Wordt de werknemer niet begeleid, dan dient hij zelf actie te ondernemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws