De lat ligt hoog: Agenda 2010

De kwaliteit van het onderwijs is op dit moment te laag: er is een hoge schooluitval, weinig leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs of halen hun diploma niet. Dit laatste komt onder allochtone studenten vaak voor. En door de vergrijzing stijgt de werkdruk onder het onderwijspersoneel.

Op 2 oktober 2006 presenteerde Jan Franssen, voorzitter van het Secorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), namens het SBO en de sociale partners de “Agenda 2010” en het “Manifest – De lat ligt hoog”.

In “Agenda 2010” zijn zes prioriteiten voor een kwaliteitsslag van het onderwijs(personeel) in de komende vier jaar vastgesteld. Managers moeten een einde maken aan de beheerscultuur en de verantwoordelijkheid meer neer leggen bij de onderwijsprofessionals. Leraren moeten er financieel op vooruit gaan, door middel van beloningen en carrièremogelijkheden. Het opleidingsniveau zal gaan stijgen.

Er is een extra netto-investering nodig van 5 miljoen euro willen de sociale partners de “Agenda 2010” kunnen uitvoeren via de eigen achterban, de CAO´s en de onderwijsinstellingen. Het grootste gedeelte van deze extra investering is bestemd voor het onderwijspersoneel zoals bijvoorbeeld betere primaire arbeidsvoorwaarden en carrière mogelijkheden, professionalisering en behoud van de oudere leraar. Dit alles is vastgelegd in het “Manifest – de lat ligt hoog”.

Meer informatie
 Agenda 2010 (PDF)
 Manifest – De lat ligt hoog (PDF)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.