Krimp en bezuinigingen zorgen de laatste anderhalf jaar voor een hausse aan Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in het primair onderwijs. DGO’s gaan over de rechtspositionele gevolgen van een fusie of reorganisatie. De werkgever en de centrales van werknemersorganisaties proberen tijdens dit overleg – waarin ook de AVS participeert vanuit het Ambtenarencentrum (AC), als vertegenwoordiger van de leidinggevenden in het onderwijs – overeenstemming te bereiken over een sociaal plan. Meestal komt het tot een akkoord, maar eind april eindigden onderhandelingen in Harderwijk in een geschil. Kader Primair woonde het DGO op de Noord- Veluwe bij.

Tekst Jaan van Aken

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd