De Kroon op uw Werk – Vooraankondiging vijfdaagse cursus voor 60-plussers

De Kroon op uw Werk
De AVS wil vanaf volgend schooljaar een cursus aanbieden voor senioren (en hun partners) die werken in het onderwijs. Leidinggevenden en niet-leidinggevende die zich bezig houden met de `laatste periode van hun carrière´. Mensen die denken over vroegtijdig stoppen, FPU en (pre/deeltijd)pensioen of willen doorwerken na hun 65e.

Senioren staan in de schijnwerpers; de grote golf van uitstroom kan niet worden opgevuld door de jeugd, de pensioenlasten en diverse regelingen rond prepensioen dreigen onbetaalbaar te worden en men is bezorgd over het verlies van kennis en ervaring door het vertrek van senioren.

Met de cursus De Kroon op uw Werk wil de AVS cursisten informeren en voorbereiden op een nieuwe toekomst, waarbij het stoppen van betaald werk een belangrijke optie is. Om fit en vitaal deze periode in te gaan. Welke veranderingen gaan er optreden? Wat zijn de verwachtingen van de nieuwe situatie? Hoe is tot nu toe omgegaan met tegenslagen en verlies? Welke kwaliteiten en talenten zijn belangrijk om aan te boren en in te zetten?

Aan bod komen onder meer: energie en passie, fysieke en mentale kenmerken en mogelijkheden, feitelijke en financiële informatie over (pre)pensioen, 

Data (o.v.b.):
4 t/m 8 oktober 2010 (cyclus 1)      
15 t/m 19 april 2011 (cyclus 2) 

Locatie:
Zeeland

Uitvoering:
Ervaren trainers van de AVS i.s.m. een deskundige van het ABP, een arts en een financieel expert.

Kosten:
Ongeveer EUR 2.500 p.p. (EUR 1.000 voor partner) 

Uw interesse (ook in mogelijke andere onderwerpen!) kenbaar maken en/of inschrijven kan tot 3 september aanstaande bij de AVS, Magda Snijders, m.snijders@avs.nl, tel. 030-2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.