De primaire arbeidsvoorwaarden (o.a. loonontwikkeling) spreken de bonden af met de minister en de secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. verlof) spreekt de PO-Raad met de bonden af. Die afspraken staan in het 'bekende' boekje, maar dateren al uit 2009.
 
Een aantal artikelen uit deze CAO zijn inmiddels achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan de pensioenleeftijd.
 
De bonden en de PO-Raad hebben besloten deze CAO op korte termijn aan te passen op alleen die onderdelen die technisch noodzakelijk zijn, oftewel de CAO actueel maken op basis van huidige wetgeving.
Tegelijkertijd zullen de bonden en de PO-Raad gezamenlijk het overleg starten over een nieuwe CAO. Een CAO die past bij de huidige beleidsontwikkelingen, zowel op het gebied van arbeidsvoorwaarden als die van de onderwijsorganisatie. Dat zal meer tijd in beslag nemen.
 
Voor de technische aanpassingen hopen wij begin 2013 tot een akkoord te komen, voor wat betreft de totaal nieuwe CAO is het streven te komen tot een CAO die ingaat per 1 januari 2014.
 
Uiteraard zal elke organisatie het gesprek met de eigen achterban aangaan over deze nieuwe CAO.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd