Minister Van Engelshoven heeft de opdracht gegeven aan een commissie om de Canon van Nederland te herijken. Dit maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘historisch bewustzijn’. De huidige canon dateert van 2006.

Het doel van de Canon is het bewerkstellingen van gedeelde (cultuur)historische kennis en een bredere culturele en maatschappelijke kennis over Nederland in een internationale, vooral Europese, context. Zowel positieve als negatieve aspecten van onderdelen van de Nederlandse geschiedenis worden belicht. In het Regeerakkoord is afgesproken de Canon van Nederland uit te reiken aan alle achttienjarigen en personen die het Nederlandschap verwerven. Een van de functies van de Canon is het gebruik in het onderwijs, met name het primair onderwijs.
De Canon speelt ook een belangrijke rol in het curriculum. Daarom is het volgens de minister van belang dat nauw wordt samengewerkt met het ontwikkelteam Mens & Maatschappij, dat in het kader van curriculum.nu, samen met acht andere teams, werkt aan herziening van het curriculum.

De minister vraagt de commissie die de Canon gaat herijken om “wanneer gewenst, over de plek van de canon in het curriculum advies te geven.” Ze vraagt goed rekening te houden met de behoeften van leraren en leerlingen en daarbij niet alleen te denken aan geschiedenisonderwijs, maar ook domeinen als kunst en cultuur, taal en literatuur, geografie, techniek en wetenschap.

De minister wil voor 15 januari 2020 een eerste rapportage en verwacht een afronding van de werkzaamheden voor de Canon voor 1 april 2020.

Poster ‘Tien keer meer geschiedenis’
Vlak nadat onderwijsminister Van Engelshoven een nieuwe historische Canon aankondigde, kwamen The Black Archives met een voorzet. De poster met de titel 'Tien keer meer geschiedenis – Verzwegen geschiedenis op school' belicht cruciale onderdelen uit de geschiedenis die niet of nauwelijks op school geleerd worden. Volgens de makers gaan de geschiedenislessen op school voornamelijk over de Nederlandse en Europese geschiedenis, en nauwelijks over de ontwikkelingen in andere delen van de wereld. De poster bevat in vergelijking met de Canon alternatieve titels en aanvullende onderwerpen van de tien tijdvakken. Ook vinden de makers dat het dominante perspectief nog steeds dat van witte mensen, van Europa of ‘Het Westen’ is. 23 procent van de Nederlandse bevolking heeft immers ook een migratie-achtergrond.
De poster is aangeboden aan de minister. Scholen kunnen de poster gratis downloaden of tegen een kleine prijs te bestellen.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders