Leergang Ondernemend leiderschap

Kijken in de keuken van andere leidinggevenden inspireert. In de leergang Ondernemend leiderschap bezoeken deelnemers uiteenlopende bedrijven en organisaties en spreken ze met leidinggevenden aldaar over drijfveren, leiderschap, ondernemen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

“Dit is een leergang waarin we veel eigen initiatief en leiderschap van de deelnemers verwachten”, zegt Henk Derks, onderwijskundige en een van de programmaleiders van de leergang Ondernemend leiderschap. “De bezoeken die we brengen aan bedrijven en culturele organisaties vormen een aanleiding om te reflecteren op het eigen leiderschap en na te gaan: wat kan ik hieruit halen voor mezelf en mijn school?” Deelnemers maken kennis met verschillende soorten leiderschapsdrijfveren, vertelt mede-programmaleider Lisette Verploegen. “Ze ontdekken welke onderdelen van leiderschap ze willen ontwikkelen en wat dat betekent voor hun onderwijs.”

Sfeer opsnuiven bij bedrijven

De leergang start met een kennismakingsbijeenkomst: “We leren elkaar kennen en we stemmen de verwachtingen op elkaar af. Tussen de gezamenlijke bijeenkomsten in wisselen deelnemers onderling ervaringen, visie en persoonlijke overtuigingen uit, dus die eerste kennismaking is belangrijk.” Daarna gaan de deelnemers op bezoek bij acht bedrijven en organisaties. “Het is belangrijk om dat echt fysiek te doen”, zegt Verploegen. “Sfeer opsnuiven kan niet online. We moeten dus afwachten hoe het er met het virus voorstaat wanneer deze leergang in november begint. Welke bedrijven willen ons ontvangen, wat zijn de voorwaarden qua testen en anderhalve meter afstand?” Andere onderdelen, zoals intervisies en uitwisseling van ervaringen, kunnen indien nodig wel online. De totale leergang heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar.

De buitenwereld de school in

De leergang heeft drie hoofdthema’s: ondernemend leiderschap, de lerende organisatie als bron van kwaliteit en oriëntatie op maatschappelijke ontwikkelingen. “De kwaliteit van de schoolleider heeft veel invloed op de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Derks. “Ondernemend leiderschap is nu belangrijker dan vijftien jaar geleden. De buitenwereld komt veel meer de school in. Denk aan technologische ontwikkelingen, de toename van diversiteit en de flexibilisering van de samenleving.” Dat vraagt van de schoolleider onder andere een naar buiten gerichte blik en de vaardigheid richting te kunnen geven aan veranderingen.

Lunchcafé Prinsheerlijk

Leergangdagen bestaan uit een middagdeel en een avonddeel. In de middag vindt het bezoek plaats aan een bedrijf of organisatie waar een leidinggevende een kijkje in de keuken geeft: voor welke uitdaging staat de organisatie? Hoe zit de organisatie in elkaar? Welke rol heeft de leidinggevende daar? In de avond wordt van gedachten gewisseld met deze leidinggevende en met elkaar. “Neem Eromesmarko, een bedrijf waar schoolmeubelen worden gemaakt”, zegt Derks. “Daar hebben de medewerkers een belangrijke rol in de inrichting van de processen. Wat leren we van de cultuur en de leiding van zo’n productiebedrijf? Of lunchcafé Prinsheerlijk, waar mensen met een beperking werken. De inzet is dat deze mensen een opleiding gaan volgen, zichzelf ontwikkelen. En dat lukt! Het gaat niet om het bedrijf, maar om de kleur die de leidinggevende aan het bedrijf geeft.” Een van de huiswerkopdrachten is dat deelnemers in hun eigen omgeving contacten leggen met inspirerende bedrijven en een eigen netwerk ontwikkelen. “De blik gaat naar buiten, ook in je eigen context”, zegt Verploegen.“Je ziet anderen in hun gedrevenheid, je ziet het effect, je kunt ervan leren. Het is verrijkend, je raakt geïnspireerd en je inspireert op jouw beurt anderen.”

Meer informatie en aanmelden:
Leergang ondernemend leiderschap

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het zorgen voor en omkijken naar een ander zit bij ons allebei in het DNA’

  • Investeer in het leren van de leraar (en leer daar zelf van)

  • Bananenschillen op school

  • De natuur biedt kinderen vanzelf maatwerk