De AVS neemt dit jaar extra initiatieven om in persoonlijk contact te komen met haar leden en te luisteren naar de ervaringen van schoolleiders. De AVS komt naar u toe. Zo gaat zij ook dit jaar onder andere verder met het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Doel van de netwerken
Netwerken vervullen de volgende functies:
o Informatieoverdracht, het inhoudelijke deel;
o Leren van elkaar, intervisie;
o Uitwisseling, het informele gedeelte.

Alle AVS-leden kunnen deelnemen aan een regionaal netwerk. Bij de netwerkbijeenkomsten zijn (zoveel mogelijk) een
bestuurslid en een vertegenwoordiger van de AVS aanwezig.

Frequentie: de netwerken komen in de regel drie keer per jaar bijeen.

Deelname: kosten zijn 75 euro per jaar (lunch, huur en materiaal). NB: de kosten voor deelname aan het netwerk Bovenschools Management zijn 210 euro.

Uitnodiging: de AVS roept haar leden op zich aan te melden bij een netwerk. U kunt dat schriftelijk doen bij de AVS, ter attentie van Monique Duparant. Mochten er nieuwe regios gevormd worden dan berichten wij u hierover.

Planning: de data en in sommige gevallen de inhoud van de netwerkbijeenkomsten voor het schooljaar 2005/2006 zijn inmiddels vastgelegd. De eerste bijeenkomst krijgt een thematische invulling: Pensioen en levensloop. Deze wordt verzorgd door een medewerker van ABP/Loyalis.

Actueel
Kader Primair 1 -September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws