De commissie denkt en praat mee over de ontwikkelingen op het gebied van de CAO PO en het personeelsbeleid. Per 1 januari 2014 zijn ook de primaire arbeidsvoorwaarden in handen van de sociale partners, waarvan de AVS er één van is. Hierdoor is de commissie als klankbordgroep en meedenktank onontbeerlijk.

Er zijn twee vormen om deel te nemen, te weten:

1. Als lid van de commissie. De commissie komt 4 tot 6 keer op jaarbasis bijeen, afhankelijk van de ontwikkelingen op allerlei terreinen, de arbeidsvoorwaarden betreffende.
2. Als deelnemer in de e-mailgroep. Het is de bedoeling om een e-mailgroep samen te stellen met als intentie de ontwikkelingen op snelle en accurate wijze voor te leggen en hierop een reactie te ontvangen.

U kunt zich via e-mail aanmelden bij Harry van Soest, h.vansoest@avs.nl. Uw reactie wordt gaarne vóór 1 februari tegemoet gezien.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen