Op 3 juli 2020 heeft het College voor Toetsen en Examens de datums voor de afname van de eindtoets 2020 – 2021 voor het primair onderwijs vastgesteld.

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 20 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 20 april tot en met 22 april, 25 april tot en met 29 april (behalve op Koningsdag 27 april) en in de periode 9 mei tot en met 13 mei. Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toetstaken taal en rekenen op de eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen worden op de eerste, tweede of derde afnamedag.

Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl of 030-2361010.

Links

Gerelateerd nieuws