Databank voor kindertaal in de maak

Subsidie voor corpus en basiswoordenlijst
Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan samen met collega´s uit Tilburg, Amsterdam en Leiden een databank voor kindertaal opzetten. Daaruit wordt een woordenlijst afgeleid met 20.000 woorden die basisschoolleerlingen zouden moeten kennen als basis voor het voortgezet onderwijs. Hieraan worden allerlei taalkundige en taalontwikkelingsgegevens gehangen voor taalonderzoekers die zich richten op de ontwikkeling van taal, lezen en schrijven op de basisschool.

De onderzoekers krijgen bijna 3,5 ton subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor de bouw van de databank van Nederlandse geschreven taal die kinderen in de basisschoolleeftijd lezen. Denk aan kinderboeken, schoolmethodes, Cito-toetsen, maar ook (voor de oudere kinderen) TV-ondertitels, taal van internetsites, en chattaal. Behalve voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taalverwerving, taalkunde, en taaltechnologie is deze database van groot belang voor instellingen die voor basischoolleerlingen toetsen en/of lesmaterialen ontwikkelen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.