Data veldraadpleging bekend

Ronde tafelbijeenkomsten referentieniveaus taal en rekenen
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft de PO-Raad gevraagd een veldraadpleging te organiseren over de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen (Commissie Meijerink).

De PO-Raad gaat hierover de komende maanden op verschillende manieren met besturen, schoolleiders en leerkrachten in gesprek. De eerste landelijke carrouselbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 23 september. Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten zijn van harte uitgenodigd om een van onderstaande regionale ronde tafelbijeenkomsten – alle van 14.00 tot 16.30 uur – te bezoeken:

o 6 oktober in Eindhoven
o 15 oktober in Zwolle
o 16 oktober in Amsterdam
o 22 oktober in Arnhem
o 30 oktober Rotterdam

Aanmelden: veldraadpleging@poraad.nl
Meer informatie: www.poraad.nl en Kader Primair 1, september 2008, pagina 4

Dossier Sectororganisatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.