‘Dalton doet het beter dan doorsnee vernieuwingsschool’

Voor het eerst hebben traditionele vernieuwingsscholen meegedaan aan het grootschalig cohortonderzoek COOL 5-18. Dalton komt het beste uit de bus op taal- en rekentoetsen, Jenaplan scoort lager dan het landelijk gemiddelde. De resultaten werden gepubliceerd in het juninummer van Didaktief.De leerprestaties van kinderen op de zogenoemde traditionele vernieuwingsscholen blijven in het algemeen achter bij het gemiddelde van de basisscholen in Nederland. Op Daltonscholen doen de leerlingen het relatief nog het beste, op Jenaplanscholen blijven de kinderen het meest achter. De prestaties van de kinderen voor rekenen en taal werden gemeten voor groep 2 (kleuters), 5 en 8.Het Daltononderwijs doet het iets beter in vergelijking met de gemiddelde basisschool. Leerlingen op een Daltonschool presteren het best op twee onderdelen (leerlingen groep 2); beter dan landelijk gemiddeld. Ze hebben in groep 2 nog een voorsprong op de gemiddelde basisschoolleerling, maar blijven later op het gemiddelde zitten. Montessori-leerlingen presteren in groep 2 duidelijk minder, maar halen hun achterstand de loop der jaren in. Op Jenaplanscholen presteren leerlingen over de hele linie het minst: ze halen op zeven van de tien toetsen lagere scores dan het landelijk gemiddelde. Een verklaring voor deze verschillen kunnen de onderzoekers niet geven, daarvoor is aanvullend onderzoek nodig.COOL5-18 is een cohortonderzoek dat in het basisonderwijs wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het Its, en in het voortgezet onderwijs door het GION en het Cito. Het volgt tienduizenden leerlingen van hun vijfde tot hun achttiende jaar op vier domeinen: schoolloopbanen, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van burgerschapscompetenties.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.