Dalende leerlingenaantallen door bevolkingskrimp

De gevolgen van ontgroening en vergrijzing worden steeds nijpender zichtbaar in het onderwijs. OCW verwacht de komende tien jaar een krimp van gemiddeld 10 procent. Schoolbesturen – vooral in de uithoeken van Nederland – kiezen onder andere voor bestuurlijke fusies en samenwerkingsscholen, maar soms is sluiting onvermijdelijk.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.