Op het Kindersymposium, dat parallel aan het symposium 'Schoolleiders van de Toekomst' plaatsvindt op 16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak, gaat Prinses Laurentien in gesprek met juf Daisy Mertens, die afgelopen jaar werd genomineerd voor de titel ‘Beste docent van de wereld’ en die kinderemancipatie dagelijks met haar leerlingen in praktijk brengt. De AVS stelde haar wat vragen.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd om als spreker op te treden tijdens het Kindersymposium?
“Bij congressen mis ik vaak de leerkracht of de leerling. Ik vind het belangrijk dat zij ook een stem hebben. Ik wil graag mijn persoonlijke verhaal vertellen, vanuit de praktijk. Ik vind schoolleiders superbelangrijk, omdat zij zorgen voor de professionalisering van leerkrachten. Het is belangrijk op welke manier je leidinggeeft. Ik heb zelf een fantastische schoolleider, die mij laat ontwikkelen. Bepaalde dingen heb ik dankzij hem bereikt.”

Waarom is het zo belangrijk dat kinderen meedenken over de toekomst van onderwijs?
“Dat vind ik meer dan vanzelfsprekend. Kinderen genieten iedere dag van het onderwijs. Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedere stakeholder moet bij schoolontwikkeling betrokken worden. Kinderen moeten ook kunnen meedenken in de besluitvorming. Volwassenen zijn soms ‘vastgeroest’ in hun denkpatroon en doen dingen zoals het altijd al gaat. Begin bottom-up, bij het kind.”

Hoe kun je kinderen goed begeleiden naar die toekomst? Wat is belangrijk in hun ontwikkeling?
“Mijn visie is: begin bij de intrinsieke motivatie. Dan kom je in de flow. Daarvoor is belangrijk: verbinding, vertrouwen en autonomie. Verbinding met de leraar, het team, en het kind. Bij vertrouwen gaat het om zelfvertrouwen. Erop vertrouwen dat je het zelf kunt. Geef autonomie, maak het kind betrokken bij het leerproces, geef inzicht in zijn doelen. Het kind weet dan waar het goed in is en waar het nog aan kan werken.”

Hoe breng jij kinderemancipatie dagelijks met je leerlingen in de praktijk?
“Bij kinderemancipatie gaat het om: zelf beslissen. Wat willen de kinderen? De leerkracht geeft het kader, maar daarbinnen kan het idee van het kind aangegrepen worden om daar iets mee te doen. Ik laat de kinderen elkaar feedback geven, dat kunnen ze heel goed. Als leerkracht is het belangrijk dat je goed luistert, reflecteert en open staat voor ideeën. In mijn werk is dat ook belangrijk: ik werk met veel culturen en religies. Leerkrachten moeten de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Kinderen mogen daarin participeren en meebeslissen.”

Wat hebben schoolleiders en leraren volgens jou nodig om hun vak goed te kunnen uitoefenen? Wat moet er op de toekomstagenda komen te staan?
Schoolleiders moeten leerkrachten in hun kracht zetten. De schoolleider is wel degene die de beslissingen neemt, samen en in dialoog met het team, maar hij geeft de leerkracht ook autonomie. Onze schoolleider hoeft niet alles te weten, geeft niet overal het pasklare antwoord op. Als je het goed kan onderbouwen, is het prima. Hij stelt altijd open vragen. Ik vind dat het beschikbare geld ingezet moet worden op de professionalisering van leraren. Zij hebben de meeste invloed op het leren van kinderen. Voldoende tijd hebben om goed les te geven, te reflecteren en extra handen in de klas zijn ook belangrijk. Als school kan je soms dingen effectiever inrichten, bijvoorbeeld door minder vergaderingen te houden. Dat verlicht de werkdruk. Als schoolleider kan je zo waardevol zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van leerkrachten! Bij toekomstige ontwikkelingen, zoals digitalisering, is het goed leerkrachten en leerlingen te betrekken. Laat bijvoorbeeld leerkrachten en leerlingen meedenken over het ontwerpen van nieuwe producten.”

Waarom heb je voor dit vak gekozen?
Mijn missie is ervoor zorgen dat ieder kind kwalitatief goed onderwijs krijgt. Vroeger had ik thuis zelf ook een minder veilige plek, maar op school had ik geen zorgen. Ik vind het belangrijk dat kinderen alles eruithalen wat ze leuk vinden en een goede toekomst hebben.”

Je was Leraar van het jaar 2016 en finalist van de Global Teacher Prize. Waarom heb jij deze prijzen verdiend?
“Voor de Leraar van het jaar hebben leerlingen mij opgegeven. Ze vinden het fijn dat ik open vragen stel en hen kritisch leer zelf vragen te stellen. Ik vraag me altijd af: hoe kan ik innovatief bezig zijn? Ik ben eigenlijk regisseur van hun leerproces. Ik zit vaak op een kruk in de klas en observeer dan wat er gebeurt. Wat hebben de kinderen nodig? Een collega zei dat de kinderen in mijn klas zoveel veerkracht en verbondenheid tonen. Ook is het belangrijk dat je durft los te laten. Geef kinderen de ruimte om het zelf te leren, om iets zelf op te lossen.”

Symposium 'Schoolleiders van de toekomst' 
Het onderwijs is in transitie en heeft behoefte aan schoolleiders die het verschil kunnen maken. Minister Slob wil samen met verschillende onderwijsorganisaties waaronder de AVS, werken aan een stevige schoolleidersagenda om de beroepsgroep beter te positioneren. Deze ‘Toekomstagenda Schoolleiders’ staat centraal tijdens het symposium ‘Schoolleiders van de toekomst’ dat plaatsvindt op 16 januari in de Brabanthallen in Den Bosch tijdens de KindVak.
Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/symposium

Zie ook: Ernst-Jan Stigter spreker op het Symposium 'Schoolleiders van de toekomst'

Links