Slachtoffers durven niet snel hulp te zoekenCyberpesten, oftewel online pesten, komt al aanzienlijk veel voor op de basisschool. Dit komt blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschapper Niels Baas van de Universiteit Twente.

Nagenoeg alle kinderen zijn al eens getuige geweest van een cyberpestincident, wat aangeeft dat cyberpesten al op de basisschool een probleem vormt.In het onderzoek van Baas werden drie aandachtspunten gevonden voor de aanpak van het probleem. Allereerst zijn de cyberpesters zich vaak niet bewust van de impact. Kinderen spreken alleen van cyberpesten als de dader ook werkelijk kwade bedoelingen heeft. In alle andere gevallen spreken kinderen eerder van onschuldige plagerijen. Hoewel de kinderen zich er wel van bewust zijn dat de plagerij vaak anders op een slachtoffer overkomt, wordt dit vaak vergeten wanneer ze zelf dader of slachtoffer zijn. Ook blijkt dat slachtoffers niet snel hulp durven te zoeken, vanwege angst voor de gevolgen (verliezen internettoegang, klassikale bespreking, veroordeling door leeftijdsgenoten). Als laatste blijkt dat de term ‘cyberpesten’ erg abstract en vaag is voor kinderen, waardoor huidige voorlichting mogelijke minder effectief is. Sommige kinderen wisten zelfs niet precies de betekenis ervan. Dit betekende echter niet dat zij er nooit mee in aanraking waren geweest. Kinderen spreken eerder van online pesten, maar delen de term in de praktijk nog vaker op in specifi eke acties als hacken, schelden en dreigen. De term wordt zowel in voorlichting als in onderzoek echter nog regelmatig gebruikt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws