‘Culturele diversiteit geen probleem maar oplossing’

Volgens PO-Raadvoorzitter Kete Kervezee moet de publieke sector en het onderwijs culturele diversiteit niet als een probleem zien maar als een oplossing. Dat zei ze bij de uitreiking van het boekje ‘Scholen maken het verschil. Allochtone leidinggevenden in het po’.Scholen staan volgens Kervezee voor de uitdaging om met een nieuw onderwijsaanbod te komen dat aansluit op talentontwikkeling van alle kinderen. “Als dat aanbod er is, krijgen meer allochtone leerlingen kans op een interessante baan en managersfunctie.” In de publieke sector stromen teveel allochtone medewerkers te vroeg uit. Zij zijn juist nodig om beter in te kunnen spelen op de vragen van de multiculturele samenleving. Ook leidt een divers samengesteld personeelsbestand vaak tot innovatie en creativiteit. De uitgave ‘Scholen maken het verschil’ laat zien dat allochtone talenten vaak een lange weg te gaan hebben en mensen nodig hebben die achter hen staan, een netwerk aanreiken en rolmodel zijn. Het boekje gaat ook over de rol van het leiderschap in het spotten en begeleiden van talenten. Het zijn de leiders die het diversiteitsbeleid gestalte kunnen geven en een sfeer moeten creëren waarin diversiteit als een kans wordt beleefd.Het boekje is een uitgave in de Praxisreeks van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en te downloaden viawww.onderwijsarbeidsmarkt.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.