Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Via een crowdfundingactie kreeg de Hoofddorpse montessorischool Floriande het benodigde geld bij elkaar voor het creëren van twee grote, groene wanden in de school.

Het team van montessorischool Floriande in Hoofddorp vindt het belangrijk dat de leerlingen ook uitgedaagd en geïnspireerd worden door de ruimte om hen heen. En dus werkt directeur Egbert de Jong al een tijd met een aantal ouders aan het vergroenen van het schoolplein. Vorig jaar stuitte hij daarbij op het groenewandeninitiatief van de Rabobank Regio Schiphol. “We konden een flinke bijdrage – 2.500 euro – krijgen voor twee van die wanden, als we de rest van het bedrag – 4.775 euro – zelf zouden inzamelen via crowdfunding. Meer groen, ook in de school, heeft zoveel voordelen dat we al snel dachten: dit gaan we doen.” Planten breken bijvoorbeeld fijnstof af en geven gezonde stofjes terug. Ze maken de lucht minder droog en maken je ook nog gelukkig. Dat het geld ingezameld moest worden via crowdfunding, speelde mee in het besluit ervoor te gaan. Dit had de school nog nooit gedaan. “We vonden het leuk dit eens te proberen”, stelt De Jong. Het betekende wel dat uitgezocht moest worden hoe zoiets aan te pakken. Een van de ouders bood aan deze taak op zich te nemen. “Ze kwam vervolgens geregeld bij me binnenlopen om te overleggen”, vertelt De Jong. En zo besloten ze onder andere gebruik te gaan maken van Geefonderwijs.nl, een crowdfundingplatform voor scholen. “Dat het platform specifiek voor scholen is, vonden we prettig”, zegt De Jong. En dit was volgens hem in de begeleiding ook direct te merken. “Bij het bedenken van bedankjes voor donateurs, adviseerden ze bijvoorbeeld de leerlingen hierbij te betrekken.” Verder werd er ondersteuning geboden bij het maken van de tekst voor de actiewebpagina en werd de school aangemoedigd een filmpje te maken. Ook werden zaken besproken als dat de actie twee maanden – ‘kort maar hopelijk krachtig’ – zou lopen. Kosten voor deze opstarthulp waren 50 euro. Daarnaast krijgt het platform 5 procent als een actie succesvol is. Het was echter niet zo dat toen de actiepagina van de Floriande eenmaal online kwam, het geld massaal binnenstroomde en de bedankjes naar de donateurs konden worden verstuurd. Je moet als je actie eenmaal loopt, zo stelt De Jong, het de hele tijd opnieuw onder de aandacht brengen. “Ouders blijven aanmoedigen het in hun netwerk te verspreiden, bedrijven actief benaderen, sociale media inzetten”, somt hij op. Dit kostte volgens De Jong meer tijd en energie dan gedacht. “Het is echt belangrijk een trekker te hebben, in ons geval die ene ouder. Maar dit kan volgens mij ook een directeur of leerkracht doen.” Uiteindelijk lukte het de school op deze manier – dankzij in totaal 132 gulle gevers – binnen de tijd het doelbedrag en zelfs nog wat meer in te zamelen. Maar geld was niet het enige dat de actie opleverde. “We zijn er ook anders door naar onze omgeving gaan kijken”, aldus De Jong. “Er hebben heel wat mensen, bedrijven, enzovoort waarvan we het niet direct verwacht hadden, gedoneerd. Daar kunnen we ook in de toekomst ons voordeel mee doen.” De Jong noemt crowdfunden dan ook leuk en leerzaam. Het is volgens hem zeker ook iets voor andere scholen om te doen. Maar, vindt hij, alleen als je er een goede reden voor hebt. “Het gaat om iets extra’s dat je heel graag wilt en waar je echt op geen andere manier geld voor kunt krijgen.”

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders