Cross-mentoring programma stopt

Collage cross-mentoring

Eind 2023 sloot het Cross-mentoring programma zijn deuren als gevolg van het opraken van het subsidiegeld. AVS, penvoerder sinds 2020, deelde dit nieuws met alle nog niet gematchte deelnemers en bood alternatieve mentoring-initiatieven aan voor schooldirecteuren. Bijvoorbeeld als mentor van een zij-instromer. Dan help je niet alleen een nieuwkomer uit een andere sector in het onderwijs, maar draag je ook bij aan het oplossen van het schoolleiderstekort.

Het Cross-mentoring programma, een initiatief van NL2025 en AVS, verbindt schooldirecteuren met leidinggevenden uit bedrijven en organisaties om wederzijds leren te bevorderen. Het overkoepelende doel is bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, zoals kansengelijkheid en onderwijskwaliteit. Het programma investeerde in leiderschapsontwikkeling en versterkte maatschappelijke verbondenheid door persoonlijke ontmoetingen tussen leiders. Subdoelen omvatten het vormen van 1.000 koppels in 3 jaar en het aantrekken van extra partners ter ondersteuning en versteviging van het initiatief.

Voorlopige evaluatie

Uit het onderzoeksrapport van de eerste pilotgroep 2020 blijkt dat deelnemers persoonlijke opbrengsten ervaren, zoals inspiratie, inzicht in leiderschap in verschillende sectoren en bewustwording van hun rol. De impact op de omgeving omvat veranderingen in aanpak door de deelnemers, positieve voorbeeldrol, bewuster gebruik van team en versneld zakelijk handelen. Vooral de uitbreiding van je persoonlijke netwerk wordt door sommige deelnemers als zinvol ervaren.

Vanuit de evaluaties met (oud) deelnemers hebben we niet of nauwelijks informatie kunnen halen over de daadwerkelijke impact op eigen leiderschapsontwikkeling of over de impact op langere termijn voor de organisatie. Wel geven deelnemers terug dat Cross Mentoring bijzonder waardevol is voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling het programma is een bron van inspiratie en kruisbestuiving.

Desondanks vinden ze deelname waardevol en putten ze inspiratie uit het programma. De meeste deelnemers zien geringe directe impact op hun omgeving, maar erkennen indirecte effecten door voorbeeldgedrag en netwerkcontacten. In de evaluatieformulieren lezen we terug dat er vooral persoonlijke opbrengsten zijn zoals inspiratie opdoen, inzicht krijgen in andere sectoren en bewustwording van persoonlijke rol.

De laatste groep deelnemers, gestart in 2023, loopt nog.
Een definitieve evaluatie van dit programma volgt later.

Wat heeft het Cross-mentoring programma opgeleverd?

  • Fysieke ontmoetingen na COVID-19: De heropleving van fysieke ontmoetingen tussen koppels na de uitdagingen van COVID-19 benadrukt het belang van persoonlijke interactie en verbinding.
  • Webinars en toolkit: De introductie van webinars en een toolkit, gebaseerd op feedback uit evaluaties, geeft aan dat het programma flexibel reageert op de behoeften van deelnemers voor meer inhoud en ondersteuning tussen bijeenkomsten.
  • Beperkte inzichten in impact op leiderschapsontwikkeling en organisatie: Het gebrek aan concrete informatie over de impact op leiderschapsontwikkeling en langetermijneffecten voor organisaties wijst op een uitdaging in het meten van deze aspecten, ondanks positieve feedback over persoonlijke ontwikkeling.

Tot slot benadrukken deelnemers de waardevolle bijdrage van Cross-mentoring aan hun persoonlijke ontwikkeling in leiderschap, waardoor het programma wordt erkend als een inspirerende en vruchtbare bron van kruisbestuiving.

Slotbijeenkomst Cross-mentoring: 7 februari 2024

Op woensdag 7 februari 2024 organiseren wij een alumnibijeenkomst van het Cross-mentoring programma. Dit event is bedoeld voor iedereen die heeft meegedaan aan Cross-mentoring, deze of voorgaande edities.

Datum: Woensdag 7 februari 2024
Tijd: 16.00 – 19.00 uur (15:30 inloop)
Locatie: IDFA International Documentary Filmfestival Amsterdam (Paviljoen)
Adres: Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam
Alle informatie op een rij: Uitnodiging alumnibijeenkomst Cross-mentoring

Deze editie van de alumnibijeenkomst wordt georganiseerd door Deloitte in samenwerking met IDFA (International Documentary Festival Amsterdam). In hun nieuwe documentaire theater midden in het Vondelpark organiseren zij o.a. educatieve voorstellingen voor scholen. Daarnaast hebben zij een online documentaire platform (Docschool Online) waar ze documentaires in de klas brengen als middel om moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar te maken. Dit past natuurlijk perfect bij de doelstellingen van Cross-mentoring, waarbij je door middel van het verbreden van je blikveld leert en groeit.

Aanmelden voor de slotbijeenkomst graag via info@crossmentor.nl