Crèchekinderen kunnen communicatieniveau beter aanpassen

Kinderen die regelmatig naar een kinderdagverblijf gaan, zijn beter in het aanpassen van hun communicatie aan het niveau van hun gesprekspartner dan kinderen die minder vaak gaan. Dit blijkt uit een studie van onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen naar het leren van non-verbale communicatie bij jonge kinderen.

Als we iets uitleggen, passen we onze boodschap aan met behulp van de voorkennis die we veronderstellen bij onze gesprekspartner. Deze communicatieve vaardigheid leren we niet door simpelweg na te apen, stellen onderzoekers van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit. Het lijkt een sociaal-cognitieve vaardigheid die al op vroege leeftijd gevormd wordt door onze sociale ervaring.

De onderzoekers aan de Radboud Universiteit bedachten een experiment om het inspelen op voorkennis te testen bij kinderen van vijf jaar: een spelletje waarbij de kinderen de positie van een eikeltje op een speelbord duidelijk moesten maken door met een vogeltje te bewegen. Omdat er een nieuwe vorm van non-verbale communicatie nodig was, konden ze dit gedrag niet nageaapt hebben.

De deelnemende kinderen dachten het spel te spelen met een peuter van twee en met een kind van hun eigen leeftijd. De kinderen brachten met het vogeltje de meeste tijd door op het veld waar het eikeltje lag, om zo de nadruk op de positie te leggen voor hun medespeler. Dit deden ze nog langer toen ze dachten met de peuter te spelen dan met hun leeftijdsgenootje. Deze aanpassing lieten ze voornamelijk in de eerste helft van het experiment zien, wat erop wijst dat ze vanaf het begin al hun gedrag aanpassen aan hun medespelers.

Alle deelnemende kinderen pasten hun gedrag aan op de veronderstelde leeftijd van hun tegenspelers, maar sommigen deden dat meer dan anderen. Hoe vaak kinderen op jongere leeftijd naar het kinderdagverblijf gingen, was hiervoor een betere verklaring dan gezinsfactoren als het opleidingsniveau van de ouders of het al dan niet hebben van broertjes en zusjes.

Meer informatie: www.ru.nl/onderzoek

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.