CPB: Zo’n 14.000 groep 8-leerlingen lopen hoger schooladvies mis

Zo’n 14.000 basisschoolleerlingen hadden een hoger schooladvies kunnen krijgen als de eindtoets dit jaar gewoon was doorgegaan. Het gaat hierbij vaker om leerlingen met een migratieachtergrond, kinderen van laagopgeleide ouders en kinderen van ouders met een laag inkomen. Die conclusie trekt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van cijfers van de afgelopen jaren. De eindtoets voor groep 8 werd dit jaar geschrapt vanwege de coronacrisis.

Leerlingen krijgen normaal gesproken eerst een schooladvies van hun leraar (voor 1 maart) en daarna (in april of mei) de eindtoets. Als het resultaat daarvan hoger uitvalt dan verwacht, kunnen scholen het advies naar boven bijstellen. Volgens het CPB was dit de afgelopen jaren het geval bij ongeveer 8 procent van de leerlingen. Voor dit schooljaar zou dat neerkomen op 14.000 scholieren uit groep 8.

Het CPB meldt dat vooral bij leerlingen met een migratieachtergrond en scholieren van wie de ouders een lagere opleiding of een laag inkomen hebben, het schooladvies de afgelopen jaren bijgesteld is na de eindtoets. Volgens het planbureau loopt die groep daarom nu het grootste risico op het mislopen van een hoger advies. Het CPB vreest dat daardoor de ongelijkheid in het onderwijs groter wordt.

Basis- en middelbare scholen hebben verschillende maatregelen genomen om de negatieve effecten van het schrappen van de eindtoets te verminderen, maar de effecten hiervan zijn nog onduidelijk. Het is daarom belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de huidige lichting het op de middelbare school gaat doen.

Brede brugklassen

Volgens Onderwijsminister Slob moeten middelbare scholen komend schooljaar “extra scherp” bekijken of een eersteklasser daar op het juiste niveau zit. In april gaf hij aan dat hij ook hoopt dat middelbare scholen meer brede brugklassen gaan aanbieden, waarbij leerlingen van verschillende schoolniveaus in één klas zitten. Basisscholen en/of de ouders van leerlingen kunnen bovendien op een nieuw formulier aangeven of ze verwachten dat de leerling een hoger advies zou hebben gekregen na de eindtoets.

Discussie

Er is al jaren veel te doen om de eindtoets voor leerlingen uit groep 8. Het gaat in die discussie vooral om de timing van die toets: voor of na het schooladvies van de leraar. Nu maken scholieren de toets daarna, maar volgens het CPB is het beter om die volgorde om te draaien. De AVS pleit er al jaren voor dat leraar eerste het schooladvies geeft.

Links