De coronacrisis raakt ook het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De crisis heeft het afgelopen kwartaal een negatieve impact gehad op het rendement van beleggingen en het renteniveau. Voor dit moment verandert er niets aan de hoogte van de uitkering voor de ABP-deelnemers. Het fonds bepaalt pas op 31 december van dit jaar of de pensioenen volgend jaar verlaagd moeten worden.

Het rendement op de beleggingen daalde het afgelopen kwartaal met 9,8 procent. ABP raakte dit kwartaal ruim de helft van de beleggingswinst van 2019 kwijt. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde, vanwege de lagere rente, van 97,8 procent eind december 2019 naar 82,0 procent eind maart 2020.
 

De situatie is zeker zorgelijk, maar tegelijkertijd is het volgens ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool  te vroeg om te kunnen zeggen wat dit precies gaat betekenen. “Het ABP-bestuur houdt de belangen van onze deelnemers en werkgevers scherp in de gaten. We reageren waar nodig, maar we houden ook in deze tijd vooral de lange termijn in de gaten, want pensioen is en blijft een zaak voor de lange termijn.”

Links

Gerelateerd nieuws