Van de coronagevallen waarvan bekend is waar de besmetting plaatsvindt, is 6,3 procent terug te voeren op scholen of kinderopvang. Verreweg de meeste besmettingen vinden thuis plaats (53,2 procent), tijdens bezoek aan familie of vrienden (20,4 procent) of in de werksituatie (15,7 procent). Dat maakte RIVM-directeur Jaap van Dissel bekend tijdens een presentatie aan de Tweede Kamer.

In de jongste leeftijdsgroep (0 – 12 jaar) zijn nauwelijks besmettingen gerapporteerd.In de leeftijdsgroep 13-17 jaar, de leeftijd in het voortgezet onderwijs, vinden veruit de meeste coronabesmettingen plaats in de schoolsituatie. Leerlingen in deze leeftijdsgroep raken in mindere mate besmet in andere situaties, zoals tijdens een bezoek aan familie of vrienden of op de sportclub (zie met name pagina 7 en 8 van de presentatie).

Link

Gerelateerd nieuws