Corona: voorlopig verandert er niets

Kijkend naar het draaiboek op je school, dat geënt is op het sectorplan COVID-19, zitten we met zijn allen in Fase 1 Donkergroen – verkoudheid. Eerder deze week heeft het RIVM besloten de coronathermometer op stand 2 te zetten. Dat betekent nog niet dat de maatschappij ook naar stand 2 schakelt.

De thermometer van het RIVM betreft een duiding van de epidemiologische situatie. Het kabinet besluit op basis van die duiding of het nodig is om maatregelen te nemen en vraagt daarover in dat geval advies aan het OMT en het MIT. Op dit moment is er geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

De thermometer en de maatregelen zijn dus niet een op een aan elkaar gekoppeld. Meer toelichting op de thermometer en de relatie met maatregelen en sectorplannen vind je hier.

Als het kabinet besluit tot opschaling van maatregelen dan wordt daarover duidelijk gecommuniceerd, in elk geval via rijksoverheid.nl en waarschijnlijk ook via aanvullende kanalen zoals journaals, social media, nieuwsbrieven et cetera. Voor scholen verandert er dus niets. Wel is het nu extra van belang om je aan de basisadviezen te houden.

Scholen kunnen nog steeds gratis zelftesten aanvragen.

Na de herfstvakantie gaat er een peiling uit over corona.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden