Nu het kabinet heeft besloten dat de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs per 1 juli weer open kunnen, is er een definitief protocol Volledig openen voortgezet onderwijs opgesteld. Ook is er een afsprakenkader voor Veilig vervoer VO.

In het protocol voor het volledig openen van het voortgezet onderwijs staat hoe de scholen na de zomervakantie weer volledig op locatie onderwijs kunnen verzorgen.

De belangrijkste punten uit het protocol:

  • Leerlingen hoeven niet meer 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit geldt ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn.
  • Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Dit geldt ook voor personeelsleden onderling.
  • Als 1,5 meter afstand bewaren niet lukt (bij bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.), kan van deze maatregel worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane – afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, gaan het betreffende onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
  • Bij gasten die de school binnenkomen (bijvoorbeeld ouders/verzorgers) wordt triage toegepast.
  • Leerlingen komen zo min mogelijk met het openbaar vervoer naar school. Advies is om over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder te maken. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meld dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.

De verdere versoepeling van de maatregelen maakt een verdere normalisering van het onderwijs mogelijk, zo lang de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het RIVM strikt worden opgevolgd.

De versoepeling van de afstandsmaatregel tussen leerlingen biedt scholen mogelijkheden om nog voor de zomervakantie flexibeler om te gaan met bijvoorbeeld de diploma-uitreiking.

Links

Gerelateerd nieuws