Taal en rekenen, maar ook leuke activiteiten

Van de subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’ hebben inmiddels 1.129 scholen in het primair en 352 scholen in het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt. Het geld gaat onder meer naar zomerscholen. “We wilden de leerlingen ook een leuke tijd geven. Daarom is het werken aan schoolvakken afgewisseld met andere activiteiten.”

“We hebben een goed beeld gekregen van hoe het er in de gezinnen aan toegaat”, zegt Maarten Tromp, schoolleider van basisschool De Dijk in Den Helder. Van zijn school hebben twaalf leerlingen deelgenomen aan de zomerschool die het schoolbestuur De Meerwerf samen met Stichting 4YoungTalent organiseerde. Bij deze stichting verzorgen studenten onder meer huiswerkbegeleiding. “De leerlingen die we de zomerschool hebben aangeboden, zijn vooral geselecteerd op basis van de thuissituatie en de ontstane achterstanden in de belangrijke vakken.” Leerkrachten van de school bereidden het werk voor. Daarnaast maakten leerlingen een portfolio. “We wilden de leerlingen ook een leuke tijd geven. Daarom is het werken aan schoolvakken afgewisseld met andere activiteiten. Door een paar keer te gaan kijken en tips te geven hield het schoolteam vinger aan de pols.”

Alle subsidieaanvragen toegekend

Alle aanvragen van de scholen voor het eerste tijdvak van de subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’ zijn toegekend. Het plafond van 51 miljoen voor het po is niet gehaald, terwijl het vo het budget heeft overschreden. In het primair onderwijs hebben 441 scholen een zomerprogramma georganiseerd en zetten 959 scholen in op een verlengde schooldag. In het vo hebben 75 scholen een zomerprogramma en 337 een verlengde schooldag. Er zijn ook scholen die in het weekend of de herfstvakantie een aanbod hebben, of die verschillende programma’s combineren. Het ministerie van OCW heeft de regeling in het leven geroepen om leerachterstanden te bestrijden die zijn ontstaan door de schoolsluiting van 15 maart tot na de meivakantie.

Verdeeldheid over effectiviteit

De meningen over de effectiviteit van een zomerschool zijn verdeeld. Een AVS-peiling van juni 2020 laat zien dat de helft (50,4 procent) van de 726 bevraagde schoolleiders geen voorstander is. “We zouden in die periode niet de focus moeten leggen op cognitieve resultaten”, vindt Wietse Visser, schoolleider van basisschool Gummarus in Steenbergen. “Voor kinderen in achterstandssituaties zouden we wel betekenisvolle activiteiten kunnen organiseren, maar dat moet niet weer taal en rekenen zijn.” Schoolleider Cootje Heeringa van basisschool De Rank in Schoonhoven leek een zomerschool wel een goed idee voor een aantal van haar leerlingen – bijvoorbeeld om begrijpend lezen te oefenen – maar de organisatie ervan kwam niet van de grond. “Ik heb andere scholen in Schoonhoven uitgenodigd om met elkaar de subsidie aan te vragen en schooloverstijgend een zomerschool op te zetten. Maar om uiteenlopende redenen had geen van de andere scholen interesse.”

Goede overdacht essentieel

Dat de helft van de schoolleiders niets ziet in een zomerschool, verbaast Carla Haelermans niet. De onderzoeker en universitair hoofddocent onderwijseconomie aan de Universiteit van Maastricht onderzocht de effectiviteit van zomerscholen in het voortgezet onderwijs in 2017. “Die verdeeldheid zien we steeds. In het vo kan een zomerschool effectief zijn, blijkt uit mijn onderzoek. Veel hangt af van de organisatie. Het gaat er ook om dat de docenten goed op de hoogte zijn van het reguliere programma en het is belangrijk dat er een goede overdracht is tussen de reguliere school en de externe docenten of studenten c.q. leraren in opleiding en andersom.”

Gemeenten en studenten

Zomerscholen worden niet alleen door schoolbesturen georganiseerd, maar ook door gemeenten. Zo organiseert de gemeente Rotterdam een zomercampus voor kinderen uit het primair onderwijs. “Rotterdam heeft een grote populatie leerlingen met onderwijsachterstanden Vooral taal is een probleem”, zegt Matthijs van Collenburg, de subsidiecoördinator van BOOR. De zomercampus kende drie periodes van twee weken en was bedoeld voor alle leerlingen. Veel scholen en gemeenten zetten studenten in. “Die staan dicht bij leerlingen”, zegt Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen en directeur van de universitaire lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. “Vooral studenten van de lerarenopleiding zijn aantrekkelijk voor scholen, die hebben een basis. Het is ook een win-win-situatie voor ons. Toen de coronacrisis uitbrak, is er op de opleiding meteen gezocht naar manieren om studenten op een andere manier ervaring te laten opdoen.”

Subsidieregeling

Voor de tweede aanvraagronde van de subsidieregeling
kunnen scholen nog aanvragen indien tot en met
18 september. Deze tweede subsidieronde is voor
ondersteuningsprogramma’s in de periode van 1 oktober
tot en met 31 augustus 2021.

Zie www.dus-i.nl/subsidies/inhaal–en-ondersteunings
programmas-onderwijs

Gerelateerd nieuws