Coöperatie PO opgericht

Door het oprichten van de eerste Coöperatie PO – een coöperatief werkgeversverband voor scholen in het primair onderwijs – willen de kleine schoolbesturen hun bijdrage leveren binnen de PO-Raad. De menselijke maat en het behoud van kleinschalig, pluriform onderwijs zijn daar volgens de oprichters mee gediend.

De kleinschalige, compacte schoolbesturen willen effectief en efficiënt vertegenwoordigd worden in de PO-Raad. Zij hebben naar eigen zeggen niet veel tijd en geld voor landelijk overleg, “maar onze ideeën en belangen verdienen aandacht binnen de PO-Raad.” Met een eerste, constituerende algemene ledenvergadering op 13 mei 2009, is de Coöperatie PO van start gegaan. Op initiatief van 22 compacte schoolbesturen is de vereniging opgericht. De coöperatie verbindt de `compacte´ schoolbesturen binnen de organen van de PO-Raad. Zo bundelt de coöperatie via volmachten de stemmen in de besluitvormende ALV van de PO-Raad. Het coöperatiebestuur streeft daarnaast naar beleidsmatige bijdragen door een permanente vertegenwoordiger in het eenpitternetwerk en in de themagroepen van de PO-Raad. Het gaat dus om invloed op de besluitvorming én de beleidsvoorbereiding bij onderwerpen die kleine schoolbesturen raken. AVS voorzitter Ton Duif juicht het in eerste instantie toe dat kleine besturen en eenpitters hun krachten bundelen om het onderwijs op hun scholen te verbeteren. “Maar als het de bedoeling is om binnen de nieuwe PO-Raad een gezamenlijke vuist te maken richting de grotere besturen dan wijst de AVS dit af. Een organisatie binnen een organisatie leidt in alle gevallen tot polarisatie en politiek gekonkel. Vandaar dat in de statuten van de PO-Raad een maximum is gesteld aan het aantal mandaten bij stemmingen (tien). We gaan er vanuit dat dit een voldoende waarborg zal blijven.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.