Onderwijs- en ouderorganisaties, de consumentenbond, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het ministerie van OCW hebben het Convenant Sponsoring ondertekend. Met dit convenant binden de partijen zich aan een aantal gedragsregels bij het afsluiten van sponsorcontracten.

Ton Duif. Voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders: “Hoewel in de dagelijkse praktijk sponsoring nauwelijks tot onduidelijkheden of klachten leidt, is het goed heldere afspraken hierover te maken. Het mag, om maar een voorbeeld te noemen, natuurlijk niet zo zijn dat een commerciële partij invloed uitoefent op het onderwijs, in ruil voor het betalen van een schoolreisje. Om ook de schijn hiervan weg te nemen, is het goed een convenant te hebben.”

Het convenant is een voortzetting van een reeds bestaand convenant, met hier en daar een aanscherping. Zo is nu vastgelegd dat de MR gekend moet worden in de besluitvorming. De belangrijkste spelregels blijven dat bedrijven vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid samenwerken met de scholen en dat deze samenwerking geen nadelige invloed mag hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. En dat de kernactiviteiten van scholen niet afhankelijk worden van sponsoring.

Ton Duif, AVS: “Het zou goed zijn als iedere schoolleider het convenant een keer leest en bespreekt in de MR, om gezamenlijk te kunnen bekijken op wat voor manier gebruik gemaakt kan worden van sponsoring, het geeft in ieder geval duidelijk aan wat wel en wat niet kan. Schoolleiders die tot nu toe aarzelden met sponsoring om te gaan hebben nu tenminste houvast. Dat onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijke belangen hebben staat mijns inziens buiten kijf.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws