De continuïteit van het primaire proces mag niet afhangen van sponsoring. Sponsoring mag ook niet de onderwijsinhoud beïnvloeden of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijskundige doelstelling en visie van de school. Dat zijn enkele afspraken die zijn gemaakt door schoolbesturen, leraren, leerlingen, ouders en uitgeverijen in een herzien convenant Sponsoring. Staatssecretaris Dekker van OCW heeft het convenant onlangs met tien partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven opnieuw bekrachtigd.

De bijdragen van sponsorende bedrijven stelt scholen in staat om diverse extra’s te bieden, zoals aanvullende lesmaterialen, sportdagen en schoolreizen. “Naast kansen brengt sponsoring in het onderwijs ook bepaalde risico’s met zich mee”, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. In het convenant staan diverse afspraken en mogelijke valkuilen voor scholen. Hij vindt het belangrijk dat de (G)MR wordt betrokken bij het sponsorbeleid, zodat er binnen de school en bij de ouders voldoende draagvlak is.
 
Het convenant zorgt niet alleen voor heldere richtlijnen aan besturen en scholen, maar zorgt ook voor meer duidelijkheid bij bedrijven die overwegen te sponsoren. Het convenant is een herziene versie, met enkele technische wijzigingen, van het convenant uit 2009. Voor de zomer komt er een digitale brochure voor onderwijs en bedrijfsleven die kaders bevat bij het nadenken over sponsoring op scholen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws