Het convenant is in 2004 gesloten tussen de minister van OCW en de Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties, VSWO. De VSWO was een samenwerkingsvereniging tussen de verschillende besturenorganisaties in het primair onderwijs en geen zelfstandig orgaan met eigen uitvoeringscapaciteiten.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd