Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Peter Kwint, woordvoerder onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

Als nieuw Tweede Kamerlid loop je soms tegen opvallende zaken aan. Dingen die misschien logisch lijken vanuit de wonderlijke Haagse kaasstolp, maar die voor mensen daarbuiten volstrekt onbegrijpelijk zijn. Zo ben ik al sinds maart Kamerlid en word ik daarvoor betaald, maar mag er over bepaalde onderwijsonderwerpen niet gedebatteerd worden. En als het me dan stiekem toch lukt, dan is het antwoord nogal eens: ‘Dat onderwerp ligt nu op de formatietafel en is dus controversieel’. Ofwel: ‘Kwint, houd even je waffel tot er een nieuw kabinet zit’.
Eigenlijk vind ik dat raar. Er zijn 150 Kamerleden, die allemaal niet demissionair zijn, en die echt geen nieuw kabinet nodig hebben om te bepalen wat ze van iets vinden. Volwassen mensen waarvan ik de meesten prima in staat acht om zelf een mening ergens over te vormen. Maar goed, het argument is dan dat er nu eenmaal hard onderhandeld wordt en dat er in die periode geen grote onomkeerbare besluiten kunnen worden genomen die mogelijk onderdeel zijn van die onderhandelingen.
Toch geldt dat niet voor alle onderwijsonderwerpen. Al lange tijd wordt in Den Haag gesproken over het zogenaamde onderwijsachterstandenbeleid. Extra ondersteuning voor leerlingen die bijvoorbeeld uit armere gezinnen komen of met taalachterstanden te maken hebben. Beleid dat raakt aan de essentie van wat onderwijs zou moeten doen; het wegnemen van ongelijke kansen en iedereen de mogelijkheid geven om ongeacht zijn of haar omstandigheden het beste uit zichzelf te halen. En dat begint al vroeg. Zo zijn sommige grote steden al bij de voorschoolse opvang begonnen om segregatie tegen te gaan en kinderen van verschillende achtergronden samen naar de opvang te laten gaan. Taalachterstanden worden eerder opgepakt. Kansen worden echt gelijk getrokken. Ook de onderwijsinspectie roemde het beleid.
En nu dreigt er komend jaar 65 miljoen op dit beleid bezuinigd te worden. Een besluit van het kabinet van PvdA en VVD. Dit tot groot ongenoegen van onder meer mijn partij, GroenLinks, D66 en het CDA. Maar mijn pogingen om deze bezuiniging tenminste voorlopig uit te stellen tot er een nieuw kabinet zit, leidden helaas tot niets. De onderhandelende partijen (VVD, D66, ChristenUnie en CDA) vinden dat dit maar door een nieuw kabinet bekeken moest worden. Ondertussen verdwijnen in grote steden belangrijke projecten om kinderen gelijke kansen te geven. En zal een nieuwe minister er straks binnen een paar weken achter komen dat er hartstikke belangrijke initiatieven kapot bezuinigd zijn, die dan vervolgens weer opnieuw opgestart moeten worden. Dat is niet alleen een oerstomme vorm van kapitaalvernietiging, maar ook doelbewust succesvolle projecten om zeep helpen. Dat vind ik trouwens niet alleen. Ook de PO-Raad en VO-raad, de organisaties voor kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de Algemene Vereniging Schoolleiders vinden dat. En de 32 grootste steden die hier dagelijks mee te maken hebben en die toch echt door vrij breed uiteenlopende politieke partijen geregeerd worden. Eigenlijk is iedereen tegen. En gebeurt het straks toch. Dat lijkt me pas echt controversieel

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd