De redactieraad van de Arbocatalogus PO, waar ook de AVS zitting in heeft, organiseert op 12 oktober 2016 een congres met als titel “Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?” Tijdens dit congres worden diverse workshops gehouden. Het is bestemd voor schoolleiders, leerkrachten, preventiemedewerkers en leden van medezeggenschapsraden uit het primair onderwijs.

De Arbocatalogus Primair Onderwijs wordt de komende tijd uitgebreid met tips en trucs om werkdruk te voorkomen en aan te pakken. Op het congres ‘Werkdruk: zo kom je eraan. Hoe kom je eraf?’ kan meegedacht en meegewerkt worden aan de invulling van dit belangrijke onderwerp in de Arbocatalogus. Ook krijgen deelnemers tijdens het congres waardevolle informatie over andere Psycho-Sociale Arbeidsbelasting-thema’s (PSA’s): agressie, geweld tegen personeel en pesten.
Hoe kan de school in alle opzichten sociaal veilig gemaakt worden?

’s Ochtends is er een plenair gedeelte, ’s middags workshops naar keuze.

Het congres vindt plaats op woensdag 12 oktober 2016 in het vergadercentrum Domstad, Utrecht.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws