Conflictmanagement als core-business

Conflictmanagement is voor schoolleiders core-business. De schoolleider is immers het brandpunt waar alle lijnen en belangen in de school samenkomen. Gezamenlijke belangen, zoals goed onderwijs in een positief klimaat, maar ook botsende belangen, visies en praktijken, waar schoolleiders richting aan dienen te geven. 1 november organiseert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders, waar het thema `conflicten´ en het hanteren daarvan centraal staat.

De inleiding op de conferentie wordt verzorgd door Martin Euwema, hoofddocent organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leuven en gespecialiseerd trainer in conflictmanagement. Euwema publiceerde onder andere het boek `Vuurhaarden, pyromanen en brandweermannen: omgaan met conflicten op het werk´. Alle deelnemers aan het congres krijgen dit boek gratis mee naar huis na afloop van het congres. Ook begeleidt Euwema een van de workshops. Uitgangspunt is dat schoolleiders in toenemende mate met conflict te maken krijgen in en rond de school, maar dat zij weinig toegerust zij om deze conflicten te managen. Zowel attitude, kennis en vaardigheden dienen verder ontwikkeld te worden. De schoolleider zet hierbij de toon voor team en school. Als het team deze toon overneemt ontstaat een pedagogisch klimaat, waarin conflicthantering op alle niveaus kan worden ontwikkeld.

Andere workshops op de conferentie zijn onder andere:

Conflicthantering, door Ulrike Wild
Deze workshop behandelt diverse conflictstijlen: wat is de meest effectieve aanpak van conflicten? In welke situatie kies ik welke stijl? Hoe kan ik vorkomen dat het escaleert? Hoe kan ik escalatie constructief inzetten? Etc.

Breathing, door Paul Leferink
In deze workshop krijgen de deelnemers inzicht in het feit dat de basis van ieder conflict te herleiden is naar een conflict in jezelf. Daarnaast ontdekken de deelnemers de kracht van hun eigen ademhaling in relatie tot het conflict in zichzelf en het conflict met anderen. Tevens willen we in de workshop stilstaan bij het gebruiken van ademhalingstechnieken in het onderwijs.

Mediation, Eva Schutte
Aan de hand van praktijkgevallen wordt duidelijk gemaakt hoe mediation in zijn werk gaat en wanneer het wel en niet een geschikte wijze van conflicthantering is.
Ook wordt inzicht gegeven in de werkwijze van de mediator, zodat je weet wat je kunt verwachten als je voor mediation zou kiezen.

De conferentie vindt plaats op 1 november 2007 in Congrescentrum Het Vechthuis in Utrecht. AVS leden krijgen korting op de toegangsprijs, maar ook niet-leden zijn van harte welkom.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.